Nowa odsłona kierunku studiów

Bioinformatyka

Rozwiązywanie problemów biologicznych za pomocą metod komputerowych

Technologia
&
Biologia

Poznaj biologię z obliczeniowej strony – otwórz się na nowe perspektywy.

Najstarsza Bioinformatyka
w Poznaniu

Od 2003 roku studia prowadzone są na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. W 2021 roku uaktualniliśmy cały program studiów.

UAM Ratusz Opera Biblioteka Teatr
Zapraszamy

Rekrutacja

Zapraszamy wszystkich zmotywowanych kandydatów zainteresowanych wykorzystaniem technologii informatycznych w rozwiązywaniu problemów biologicznych, szczególnie na poziomie molekularnym. Więcej →

Podstawowy kurs bioinformatyki

Studia licencjackie

Kształcenie podstawowych umiejętności, wiedzy i kompetencji z zakresu bioinformatyki pozwalających na samodzielne rozwiązywanie problemów z pogranicza informatyki i współczesnej biologii. Więcej →

Zaawansowany kurs bioinformatyki

Studia magisterskie

Kształcenie specjalistów o wysokich kwalifikacjach, dysponujących wiedzą i umiejętnościami umożliwiającymi analizę danych biomedycznych z zakresu biotechnologii, biologii molekularnej i diagnostyki medycznej. Więcej →

Ścieżki kształcenia

Studenci sami wybierają przedmioty zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. Studia umożliwiają kształcenie w czterech obszarach naukowych.

Bioinformatyka sekwencji

Zajmuje się się m. in. określeniem lokalizacji genów, identyfikacją sekwencji DNA odpowiedzialnych za choroby, a także sekwencjonowaniem całych genomów i transkryptomów.

Bioinformatyka strukturalna

Obejmuje badanie struktur przestrzennych kwasów nukleinowych i białek, ich porównywanie, klasyfikację, modelowanie i projektowanie leków.

Student thinking

Bioinformatyka ewolucyjna i systemowa

Związana z ustalaniem pokrewieństw między fragmentami DNA i całymi organizmami oraz modelowaniem procesów biologicznych na różnym poziomie organizacji życia.

Oprogramowanie bioinformatyczne

Opracowywanie nowych metod analizy obliczeniowej danych biologicznych poprzez tworzenie oprogramowania bioinformatycznego.

Sprawdź swoje umiejętności

Gra studentów

Gra symuluje sekwencjonowanie DNA za pomocą techniki Illumina. Twoim zadaniem jest odczytanie sekwencji nukleotydów.

Kariera zawodowa

Studia bioinformatyki kształcą wysokiej klasy specjalistów poszukiwanych zarówno w sektorze akademickim, jak i przedsiębiorstwach prywatnych.
Dowiedz się więcej

Studia doktoranckie

Praca naukowa w szkole doktorskiej w zakresie nauk biologicznych i inżynieryjno-technicznych, jak również o profilu biomedycznym, w Polsce i za granicą.

Praca badawcza

Realizacja międzynarodowych projektów naukowych w grupach badawczych w celu osiągnięcia postępu wiedzy biologicznej.

Praca w sektorze prywatnym

Praca w krajowych i międzynarodowych firmach bioinformatycznych lub we własnej firmie bioinformatycznej.

Praca w sektorze farmaceutycznym

Wspieranie infrastruktury bioinformatycznej w firmach farmaceutycznych, szczególnie w projektowaniu leków i medycynie spersonalizowanej.

Praca w sektorze biotechnologicznym

Usprawnienie prowadzenie eksperymentów biologicznych i umożliwienie wielokierunkowej analizy wyników badań.

Praca w sektorze informatycznym

Praca związana z analizą i przetwarzeniem danych za pomocą metod statystycznych i uczenia maszynowego.

Opinie o kierunku

Alicja Lisowska

Studia są wymagające, ale bardzo ciekawe. Wzbudziły one we mnie zamiłowanie nie tylko do samej bioinformatyki, ale również pokrewnych dziedzin nauki. Rozpoczynając studia byłam pełna obaw co do swoich umiejętności związanych z informatyką i matematyką, po 2 latach myślę, że podjęłam dobrą decyzję.

Alicja Lisowska Bioinformatyka, II rok
Milosz Chodkowski

Świetni ludzie, świetna atmosfera! Pierwszy rok rozpocząłem z pewną dawką strachu i niepewności. Teraz, po 3 latach mogę śmiało stwierdzić, że zaszczepiła się we mnie swego rodzaju pasja do bioinformatyki!

Miłosz Chodkowski Bioinformatyka, III rok
Julia Bandera

Idąc na ten kierunek, sama nie byłam pewna czym tak naprawdę jest bioinformatyka, chciałam tylko spróbować swoich sił w informatyce i połączyć to z biologią. Bardzo się cieszę, że wybrałam tak interesujący kierunek dający wiele możliwości rozwoju.

Julia Bandera Bioinformatyka, III rok
Andrzej Zieleziński

Z radością obserwuję absolwentów bioinformatyki z sukcesem prowadzącącyh badania naukowe oraz rozwijających swoją karierę zawodową i pasje naukowe. Nierzadko uczniowie przerastają swoich mistrzów. I to jest najlepszym wyznacznikiem sukcesu kierunku studiów Bioinformatyki.

dr Andrzej Zieleziński Bioinformatyk, Zakład Biologii Obliczeniowej
Agnieszka Chełkowska

Bioinformatykę wybrałam ze względu na interdyscyplinarność - biologię oraz informatykę, którymi się interesowałam. Już w trakcie studiów liczne projekty i problemy bioinformatyczne zaraziły mnie miłością do nauki i obecnie jestem doktorantką Zakładu Biologii Obliczeniowej. Wysoki poziom nauczania na studiach pozwolił mi odbyć staż naukowy na Uniwersytecie Karoliny Północnej w USA a następnie kontynuować zagraniczne współprace. Zdecydowanie polecam bioinformatykę jako ciągle rozwijającą się dziedzinę nauki dającą wszechstronne możliwości.

Agnieszka Chełkowska Doktorantka UAM

Galeria

Studenci

przed Wydziałem Fizyki

Studenci

Sala wykładowa

Studenci

Hol Wydziału Biologii UAM

Wydział Biologii UAM

Z lotu drona

Studenci

przed Wydziałem Biologii

Wydział Matematyki i Informatyki

Budynek

Kampus Morasko

Aktywny Wypoczynek

Wydział Fizyki

Widok budynku
Zainteresowany/a? Dowiedz się więcej o rekrutacji. Rekrutacja